Registreer voor een gratis bezoek
Menu

Riolering en ontwatering

Afvalwaterbehandeling

  • Installatie bouw
  • Ontwateringssystemen
  • Opzetstukken en inlooproosters
  • Roosters/Zeven/Filters
  • Scheidingsinstallaties
  • Zuiveringsinstallaties
     

Afvoeren, armaturen en ventielen

Grondwaterbeheer

  • Grondwatersanering
     

Pompen en hefinstallaties

Regenwater beheer

  • Bluswaterreservoir
  • Doorsijpelen
  • Opslagbekken
  • Proceswater- en regenwaterbenutting
     

Buis-en leidingbouw

  • Bouw en onderhoud drinkwatervoorziening
  • Aardgasleidingen
  • Stadsverwarmingsleidingen
  • Gas-installaties en hergebruik
  • Gasleidinginstallaties
  • Horizontaal gestuurd boren
  • Bouw kabels en leidingen
  • Sleufloze technieken
  • Buizen/Leidingen aan- en afvoer
  • Leidingfabrikanten
  • Sanering van waterleidingen
  • Schachtdeksels
  • Schachten/Speciaalbouwwerken/Technieken
  • Wegen en binnenplaatsafvoeren
  • Gespecialiseerde grondbouw
  • Telecommunicatie installaties
  • Stutten ter beveiliging van afgravingen bij riolering
  • WKK opslag
     

Waterwinning, behandeling en management

  • Be- en ontwateringstechniek
  • Bouw waterputten
Partners
  • Architektenkammer
  • baugewerbliche
  • DNHK
  • IKT
  • Ingenieur Kammer Bau Nordrhein Westfalen
  • strassen und tiefbau
  • Kirsch Baum
  • Stadtwerkessen
  • Straßen- und Tiefbau-Verband Nordrhein-Westfalen
  • Kommunal Agentur NRW
  • BWK


Mediapartners
  • Strasse und Autobahn
  • THIS
  • Strassen-verkehrstechnik
  • UTS Magazine
  • Deutsches Ingenieurblatt
  • Allgemeine Bauzeitung
  • GWF Gas + Energie
  • Kommunalinfo24
  • Planerinfo24
  • JOBS in Grün und Bau
  • KA Korrespondenz Abwasser Abfall
  • Kommunal Direkt
  • 3R
  • Automation Blue
  • Der Wassermeister
  • gwf
  • Asphalt & Bitumen
  • Treffpunkt kommune
  • GeoConnexion
  • B_I umweltbau
  • CURPAS